Στο φυσικοθεραπευτήριό μας χρησιμοποιούμε διαθερμίες μικροκυμάτων ως μέσο θεραπείας σε συνδυασμό με άλλες φυσικοθεραπευτικές πράξεις.

Τρόπος δράσης της διαθερμίας μικροκυμάτων

Η ακτινοβολία που εκπέμπεται από τις διαθερμίες μικροκυμάτων απορροφάται από τους ιστούς και μετατρέπεται σε θερμότητα, με σκοπό την αύξηση της θερμοκρασίας στους εν τω βάθει ιστούς για θεραπευτικούς λόγους.

  • Οι διαθερμίες μικροκυμάτων μπορούν να αυξήσουν ικανοποιητικά τη θερμοκρασία των ιστών μέχρι βάθους περίπου 3,5 cm, εφόσον το πάχος του λίπους στην περιοχή δεν υπερβαίνει τα 2 cm. 
  • Η θερμική διεισδυτικότητα των διαθερμιών μικροκυμάτων είναι κατά κανόνα μεγαλύτερη από αυτή των επιπολής θερμοθεραπευτικών μέσων, όπως των θερμών επιθεμάτων.
  • Αποφεύγεται η χρήση τους στην οξεία φάση, ενώ χρησιμοποιούνται ευρέως σε υποξείες και χρόνιες φλεγμονώδεις και τραυματικές καταστάσεις.