Φωτοδιέγερση (Light Stimulation)

Η φωτοθεραπεία είναι τεχνική η οποία χρησιμοποιεί ως μέσο θεραπείας το φως. Αφορά στην υπεριώδη, στην υπέρυθρη ακτινοβολία (που δεν είναι ορατές με το μάτι), στο πολωµένο φως και στη χρωματοθεραπεία, ένα νέο είδος θεραπείας με ορατό μονοχρωματικό φως.

Ως πηγή φωτός χρησιμοποιούνται ειδικές λυχνίες και colour leds με ιδιότητες αντίστοιχες με αυτές την φυσικής ακτινοβολίας, χωρίς να είναι επικίνδυνες για τον οργανισμό.