Θεραπευτικά πρωτόκολλα σταθεροποίησης της σπονδυλικής στήλης (core stability exercises)