Αρθρική κινητοποίηση (manual therapy)

Οι ειδικές τεχνικές κινητοποίησης χρησιμοποιούνται:

  • Για μείωση του πόνου.
  • Για βελτίωση της κινητικότητας και της λειτουργικότητας σε υποκινητικές και επώδυνες αρθρώσεις όπως της σπονδυλικής στήλης ή των άκρων (πχ. ισχίο ή ώμος).
  • Για σταθεροποίηση υπερκινητικών αρθρώσεων.