Κατά το διάστημα που ο ασθενής συμμετέχει στις συνεδρίες φυσικοθεραπείας λαμβάνει εξατομικευμένο πρόγραμμα άσκησης που ακολουθεί στο σύγχρονο γυμναστήριό μας.

Ολοκληρώνοντας τις συνεδρίες αποκατάστασης ο ασθενής δε θα πρέπει να σταματήσει την εξατομικευμένη άσκηση για τη διατήρηση του οφέλους που έλαβε.

Συνήθως εντάσσεται σε κάποιο ομαδικό πρόγραμμα άσκησης, άλλες φορές κάνει στο σπίτι μόνος του ό,τι έχει διδαχθεί και  -αργά ή γρήγορα- παραιτείται με συχνό αποτέλεσμα την υποτροπή και την επανεμφάνιση του πόνου.

Η επιστροφή στην αθλητική δραστηριότητα ή στο χόμπι δεν πρέπει να γίνεται απότομα με το που τελειώνει η φυσικοθεραπεία.

Η θεραπευτική άσκηση είναι ο ασφαλέστερος τρόπος ήπιας προσαρμογής, επανεκπαίδευσης, σταδιακής έκθεσης στα φορτία με στόχο την ενδυνάμωση μέχρι τη στιγμή που ο ασθενής θα είναι ικανός να επανενταχθεί στην καθημερινότητα και στις αγαπημένες του συνήθειες.

Έτσι η θεραπευτική άσκηση ορίζεται ως ο ενδιάμεσος σταθμός.

Στο φυσικοθεραπευτήριο μας παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής σε ατομικό ή ομαδικό πρόγραμμα (μέχρι 3 άτομα).

Ο κάθε ασκούμενος μπορεί να εκτελεί το δικό του προσαρμοσμένο πρόγραμμα σύμφωνα με το ιστορικό του.

Τα πλεονεκτήματα είναι άμεσα :

  • Συνεχής επαναξιολόγηση της προόδου
  • Ορθή εκτέλεση των ασκήσεων
  • Βελτίωση της ισορροπίας
  • Βελτίωση της λειτουργίας του καρδιαγγειακού συστήματος
  • Βελτίωση στην εκτέλεση των καθημερινών δραστηριοτήτων
  • Πρόληψη κατά των πτώσεων σε ηλικιωμένους

Το ανθρώπινο σώμα δημιουργήθηκε για να κινείται. Λόγω της μειωμένης κίνησης μας τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκαν οι περισσότεροι πόνοι και οι ασθένειες.

Μην ξεχνάτε ότι «Η άσκηση μπορεί να αντικαταστήσει πολλά φάρμακα, όμως τα φάρμακα δεν μπορούν ποτέ να αντικαταστήσουν την άσκηση». Στη Θεραπευτική άσκηση ανήκουν τα παρακάτω: