Παθήσεις και τραυματισμοί που οφείλονται σε εργασιακούς παράγοντες.

Στο Φυσικοθεραπευτήριό μας μπορούμε να συμβάλλουμε, ώστε να μειώσετε τους εργονομικούς παράγοντες κινδύνου, αναλύοντας τις στάσεις και τις κινήσεις που χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια των εργασιακών δραστηριοτήτων σας.

Είμαστε έτοιμοι να σας βοηθήσουμε να ανακάμψετε από τραυματισμούς ή πόνους που σχετίζονται με την εργασία σας.

Οι Φυσικοθεραπευτές μας είναι εκπαιδευμένοι να διεξάγουν λεπτομερή αξιολόγηση, για να εκτιμήσουν τη φυσική σας ικανότητα και τις απαιτήσεις της δουλειάς σας.

Έχουμε την απαραίτητη γνώση, ώστε να εντοπίσουμε τους πιθανούς κινδύνους τραυματισμού μέσα στη δουλειά σας, όπως άβολες στάσεις και να κάνουμε προτάσεις για βελτίωση.

Μπορούμε να συζητήσουμε μαζί σας για την καθημερινότητά σας και να σας παράσχουμε οδηγίες για την αποφυγή κακώσεων ή να σας βοηθήσουμε στην αποκατάσταση ενός υπάρχοντος τραυματισμού.

Έχουμε την εμπειρία να σχεδιάσουμε ένα πρόγραμμα από ασκήσεις και διατάσεις που μπορείτε να κάνετε στο χώρο εργασίας σας, για να μειώσετε την ένταση των μυών που δημιουργείται από τις εργασιακές δραστηριότητες.

Διαθέτουμε τη γνώση και τον απαραίτητο εξοπλισμό, ώστε να ασχοληθούμε με την ανάλυση της στάσης του σώματός σας με σκοπό τη μέγιστη ικανότητα εκτέλεσης των εργασιών.

Εργονομικές αρχές

Η εργονομία αφορά στην σωστή τοποθέτηση του ατόμου  κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας.

Όταν εφαρμόζονται εργονομικές αρχές σε ένα περιβάλλον εργασίας, αποφεύγονται πολλοί τραυματισμοί  και βελτιώνεται η απόδοση του εργαζομένου.

Για να υπάρχει “καλή εργονομία”, οι παράγοντες κινδύνου πρέπει να αναγνωρίζονται και να εξαλείφονται ή να μειώνονται.

Εργονομικοί παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την εργασία.

Πώς να μειώσετε τον εργονομικό κίνδυνο που σχετίζεται με την εργασία.

Εργονομικοί παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με το άτομο.

Πώς να μειώσετε τον εργονομικό κίνδυνο που σχετίζεται με το άτομο.