Ευεξία

Σύμφωνα με τον ορισμό που διατυπώθηκε στο καταστατικό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (1946) η υγεία είναι «η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας». Η Φυσικοθεραπεία είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την Ευεξία. Η Φυσικοθεραπεία προάγει, υποστηρίζει κι αποκαθιστά όχι μόνο την σωματική, αλλά και την ψυχολογική και κοινωνική υγεία, καθώς έχει ως σκοπό την πλήρη επανένταξη του ατόμου στο εργασιακό και κοινωνικό ...
Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Ηλικία

Όλοι μας έχουμε αγαπημένα άτομα που είναι στην τρίτη ηλικία και δεν μπορούν να είναι πια τόσο δραστήρια όσο παλιά. Καθώς τα χρόνια περνούν έρχεται ως επακόλουθο  μια μεγάλη αλλαγή σε θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας. Η φυσικοθεραπεία μπορεί να αλλάξει και να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής σε ηλικίες μετά τα 70. Αποσκοπεί είτε στην διατήρηση των σωματικών ικανοτήτων και δραστηριοτήτων των ηλικιωμένων ή ακόμα βοηθά στην αντιμετώπιση  σοβαρών ...
Διαβάστε περισσότερα

Επιδιόρθωσε την καρδιά σου

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως τα τελευταία 15 χρόνια, σύμφωνα με τον παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Η αιτιολογία αυτών των νοσημάτων είναι πολυπαραγοντική και συνήθως αναφέρεται ως ο σύγχρονος «δυτικός» τρόπος ζωής. Η έλλειψη άσκησης, το κάπνισμα, οι κακές διαιτητικές συνήθειες και το καθημερινό στρες συχνά έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στην καρδιά. Το φυσικοθεραπευτήριό μας συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Επιδιόρθωσε την καρδιά σου», στα πρότυπα αντίστοιχων προγραμμάτων μεγάλων κλινικών ...
Διαβάστε περισσότερα