Βάσει της υποχρεωτικής καταγραφής σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων των ιατρικών και προσωπικών στοιχείων που μας κοινοποιείτε έχουμε επικαιροποιήσει την πολιτική μας για τη διαχείριση των δεδομένων σας, καθώς και την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας μας, με σκοπό τη συμμόρφωση με το νέο Γενικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των προσωπικών Δεδομένων (GDPR), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο διαδικτυακό τόπο www.therapevin-physio.gr έχουν αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση και την εκπαίδευση και δεν υποκαθιστούν την επιστημονική ιατρική συμβουλή. Οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο www.therapevin-physio.gr δεν πρέπει να θεωρούνται πλήρεις, ούτε να χρησιμοποιούνται ως βάση διάγνωσης και αντιμετώπισης οποιασδήποτε πάθησης, κάκωσης ή παραμόρφωσης χωρίς ιατρική συμβουλή.