Η θεραπευτική άσκηση είναι ο ασφαλέστερος τρόπος ήπιας προσαρμογής, επανεκπαίδευσης, σταδιακής έκθεσης στα φορτία με στόχο την ενδυνάμωση μέχρι τη στιγμή που ο ασθενής θα είναι ικανός να επανενταχθεί στην καθημερινότητα και στις αγαπημένες του συνήθειες.

Έτσι η θεραπευτική άσκηση ορίζεται ως ο ενδιάμεσος σταθμός μεταξύ του φυσικοθεραπευτή και του εξειδικευμένου γυμναστή στην αποκατάσταση και την προσαρμοσμένη άσκηση.

Τα πλεονεκτήματα της άσκησης με προσωπικό θεραπευτή είναι πολύ σημαντικά και φαίνονται παρακάτω:

  • Συνεχής επαναξιολόγηση της προόδου
  • Ορθή εκτέλεση των ασκήσεων
  • Βελτίωση της ισορροπίας
  • Βελτίωση της λειτουργίας του καρδιαγγειακού συστήματος
  • Βελτίωση στην εκτέλεση των καθημερινών δραστηριοτήτων
  • Πρόληψη κατά των πτώσεων σε ηλικιωμένους

Το προσωπικό του φυσικοθεραπευτηρίου μας έχει εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί στην προσωπική εκγύμναση (Personal Training), ανάλογα με το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης. Είμαστε επαγγελματίες υγείας και φυσικής κατάστασης που ξέρουμε τι χρειάζεστε, για να αποκτήσετε την καλύτερη κατάσταση που είχατε ποτέ.