Πρόγραμμα γενικής ενδυνάμωσης για καλύτερη ποιότητα ζωής (functional)

Η μακρόχρονη επιτυχία των προγραμμάτων άσκησης που ακολουθούμε στο φυσικοθεραπευτήριό μας προϋποθέτει πρώτα απ’ όλα τον προσεκτικό σχεδιασμό της άσκησης.

Ο σχεδιασμός αυτός θα πρέπει να εξατομικεύεται και να βασίζεται, όχι μόνο στην κατάσταση και τις απαιτήσεις της υγείας κάθε ατόμου, αλλά και στα προσωπικά του ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του που θα καθορίσουν το συνδυασμό των ασκήσεων, αλλά και τα μέσα που θα επιλεγούν.

Η «δια βίου άσκηση», δηλαδή η ένταξη της συστηματικής σωματικής δραστηριότητας και άσκησης στον καθημερινό τρόπο ζωής των ατόμων αποτελεί στόχο.

Επιτυγχάνεται μόνο εάν ο καθένας που συμμετέχει σε πρόγραμμα άσκησης βρει αυτό το πρόγραμμα που είναι για αυτόν και τα ενδιαφέροντά του.

Έτσι μόνο θα αγαπήσει την άσκηση και θα γίνει ένα με τη φύση του.

Ο σχεδιασμός της άσκησης βασίζεται σε κανόνες οι οποίοι καθορίζουν:

  • Τον τύπο και τα μέσα της άσκησης,
  • Την ένταση,
  • Τη διάρκεια,
  • Την συχνότητα και την πρόοδο της άσκησης.

Τα προγράμματα που μπορούμε να εφαρμόσουμε στο φυσικοθεραπευτήριό μας βασίζονται στον κατάλληλο συνδυασμό σωματικών δραστηριοτήτων αερόβιου τύπου και ασκήσεων ενδυνάμωσης.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί ότι, η επιλογή ποικίλων συνδυασμών τύπων και μέσων άσκησης  πρέπει να  προσομοιάζει  στις συνήθεις καθημερινές δραστηριότητες διαβίωσης και αναψυχής και να περιορίζει την συχνότητα πιθανών μυοσκελετικών τραυματισμών.