Η μάλαξη λεμφικής παροχέτευσης είναι μία μέθοδος που περιλαμβάνει ήπιες, επιφανειακές, αλλά και εν τω βάθη τεχνικές κινητοποίησης της λέμφου. Με αυτό τον τρόπο επιταχύνεται η παροχέτευση της περίσσειας λέμφου από το οιδηματικό άκρο.

Η λεμφική παροχέτευση (MLD) εστιάζει στα λεμφαγγεία διευκολύνοντας την κίνηση της λέμφου.

Η θεραπεία εφαρμόζεται αρχικά στην υγιή περιοχή προκειμένου να δοθεί δυνατότητα στη λέμφο να παροχετευθεί από την πάσχουσα περιοχή.

Η λεμφική παροχέτευση βοηθά στο άνοιγμα των λειτουργικών λεμφικών συλλεκτών, στην μετακίνηση των πρωτεϊνών και της λέμφου, καθώς και στην διευκόλυνση της ροής της λέμφου στο λεμφικό ιστό.

Η συμπιεστική περίδεση είναι ένα σημαντικό μέρος της θεραπείας του λεμφοιδήματος που μπορεί να εφαρμοστεί τόσο κατά την φάση της αποσυμφόρησης όσο και κατά τη φάση της συντήρησης.

Μετά την ενεργοποίηση των λεμφαγγείων με τις δια χειρός τεχνικές αποσυμφόρησης, η συμπιεστική περίδεση βοηθά στην παροχέτευση περίσσειας λέμφου από το οιδηματικό άκρο, καθώς επίσης αποτρέπει την επιστροφή της λέμφου σε αυτό.