Όλοι μας έχουμε αγαπημένα άτομα που είναι στην τρίτη ηλικία και δεν μπορούν να είναι πια τόσο δραστήρια όσο παλιά. Καθώς τα χρόνια περνούν έρχεται ως επακόλουθο  μια μεγάλη αλλαγή σε θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας.

Η φυσικοθεραπεία μπορεί να αλλάξει και να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής σε ηλικίες μετά τα 70. Αποσκοπεί είτε στην διατήρηση των σωματικών ικανοτήτων και δραστηριοτήτων των ηλικιωμένων ή ακόμα βοηθά στην αντιμετώπιση  σοβαρών προβλημάτων υγείας που μπορεί να προκύψουν με το πέρασμα των χρόνων.

Όσον αφορά στα άτομα τα οποία απλά δεν έχουν πια την δύναμη και την αντοχή να γυμνάζονται ή να κάνουν δραστηριότητες και ειδικότερα σε χώρους εκτός σπιτιού, η φυσιοθεραπεία συμβάλλει τα μέγιστα.

Το πιο σημαντικό είναι η έμφαση που πρέπει να δοθεί στο εξατομικευμένο πρόγραμμα και τα διάφορα στάδια τα οποία πρέπει να τηρούνται πιστά μέχρι να πετύχουμε το τελικό στόχο. Αργότερα ανάλογα με το πόσο γρήγορα προσαρμόζεται και δυναμώνει το σώμα του ατόμου που θα εκπαιδεύουμε, θα ξεκινήσουμε να προσθέτουμε ασκήσεις και να τροποποιούμε εντελώς το αρχικό μας πρόγραμμα.

Αν από την άλλη θέλουμε να προσεγγίσουμε ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε ο ηλικιωμένος ασθενής, τότε το φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα αλλάζει εντελώς. Δίνεται έμφαση κυρίως στην αντιμετώπιση αρχικά του ιδίου του προβλήματος (π.χ. μετά από εγκεφαλικό) και στα συμπτώματα τα οποία έχει προκαλέσει.

Είναι συχνό το φαινόμενο στις μεγαλύτερες ηλικίες να αντιμετωπίζουμε προβλήματα ισορροπίας, δυσκολία στην βάδιση, γενική αδυναμία, έντονη ακράτεια και άλλα πολλά. Τα άτομα αυτά δεν επηρεάζονται μόνο νευρολογικά και μυοσκελετικά, αλλά και ψυχολογικά.

Ο ρόλος της φυσιοθεραπείας σε αυτή τη φάση της ζωής δεν αφορά μόνο στην αποκατάσταση της σωματικής λειτουργίας και δραστηριότητας, αλλά και στην εμψύχωση και καταπολέμηση του αισθήματος κατάθλιψης. Η ψυχολογική  διάθεση και η ποιότητα ζωής βελτιώνεται σημαντικά  όσο πιο λειτουργικός είναι κάποιος σωματικά και ειδικά μετά από αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος.

Οι φυσιοθεραπευτές μας είναι δίπλα στα άτομα της τρίτης ηλικίας, για να βοηθήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα στην αποκατάσταση, αλλά και στην επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες και περιλαμβάνουν τα παρακάτω: