Η επανεκπαίδευση περιλαμβάνει  την σταδιακή έκθεση στα φορτία με στόχο την ενδυνάμωση, μέχρι την στιγμή που ο ασθενής θα είναι ικανός να επανενταχθεί στην καθημερινότητα και τις αγαπημένες του συνήθειες.

Η θεραπευτική άσκηση θεωρείται ως ο ασφαλέστερος τρόπος ήπιας προσαρμογής και επανένταξης του ασθενούς.

Η επιστροφή στην αθλητική δραστηριότητα ή στο χόμπι δεν πρέπει να γίνεται απότομα με το που τελειώνει η φυσικοθεραπεία. Η θεραπευτική άσκηση ορίζεται ως ο ενδιάμεσος σταθμός για τον σκοπό αυτό. Ο κάθε ασκούμενος μπορεί να εκτελεί το δικό του προσαρμοσμένο πρόγραμμα σύμφωνα με το ιστορικό του και την καθημερινή του δραστηριότητα και εργασία.

Στο φυσικοθεραπευτήριο μας παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής σε ατομικό ή ομαδικό πρόγραμμα (μέχρι 3 άτομα).