Καταβάλλουμε προσπάθεια διαρκούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, με σκοπό την ανακούφιση των συμπτωμάτων του πόνου του ασθενούς, την επανεκπαίδευσή του και την ψυχολογική στήριξη στον ίδιο και την οικογένειά του, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα των θεραπειών που προσφέρουμε προσπαθούμε για την άριστη συνεργασία με τους έμπειρους επιστημονικούς συνεργάτες μας και το θεράποντα ιατρό σας.