Τα οφέλη της άσκησης στην αποκατάσταση

Τα οφέλη της άσκησης στην αποκατάσταση τραυματισμών και μυοσκελετικών διαταραχών Η αποκατάσταση από κάποιο τραυματισμό ή κάποια μυοσκελετική διαταραχή είναι συχνά μια χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία. Η σύντομη κινητοποίηση μετά τον τραυματισμό επιδρά θετικά στην ταχύτερη ανάκαμψη του πάσχοντα και συμβάλλει στην αποκατάσταση από τον πόνο ή τον τραυματισμό. Τα οφέλη της άσκησης στην αποκατάσταση…